Onderzoek & Innovatie

ABT investeert volop in kennisontwikkeling en innovatie. Zo ook binnen de kennisgroep Waterveiligheid. Door actief te innoveren en onderzoek uit te voeren, blijft ons specialistische team up to date met kennis van state-of-the-art technieken. In samenwerking met onze partners of opdrachtgevers maken wij o.a. nieuwe toepassingen van materialen, ontwikkelen software om het ontwerpproces een geheel nieuwe dimensie te geven en bedenken grensverleggende concepten.

Innoveren en onzekerheid

Innoveren betekent lef hebben en durf tonen. Innoveren is ook omgaan met onzekerheden. Met doorlopende risicoanalyses, laboratorium- en veldproeven, monitoring of afstemming met gebruikers, reduceren we in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk onzekerheden. Als een innovatie niet het gewenste effect geeft, vallen we terug op meer bewezen concepten, zodat we toch een maatwerkoplossing kunnen leveren.

Recente ontwikkelingen

Ongewapende CSM-panelen

Voor project Verbetering IJsseldijk Gouda hebben we vrijstaande, ongewapende CSM-panelen in het buitentalud van de dijk bedacht: blokken van klei en zand ondergronds gemengd met cement. Met een onderlinge afstand tussen de blokken van 2 m en geen toepassing van de gebruikelijke staalprofielen bespaarden we veel materiaal en daarmee kosten. Dit was nog nooit eerder toegepast. Om de risico’s van deze nieuwe toepassing te reduceren hebben we een veldproef voorbereid en uitgevoerd, inclusief een omvangrijk laboratoriumonderzoek. We beschikken nu over diepgaande kennis van het materiaalgedrag van CSM. In combinatie met onze rekentechnieken zijn besparingen tot 20% mogelijk.

Prolock Delta Filterscherm

We verkennen vanaf medio 2020 de mogelijkheden om het Prolock Delta Filterscherm door te ontwikkelen tot een bewezen HWBP-techniek om piping te voorkomen. Wij denken dat de potentie van deze techniek groot is: kwaliteitscontrole tijdens uitvoering, piping- en stabiliteitsscherm in één, inspecteer- en onderhoudbaarheid, of vervangbaarheid filter tijdens de gebruiksfase. Het uitvoeren van bureaustudies, proeven en het opstellen van een door ENW gedragen ontwerprichtlijn is voorzien.

Steenbestorting 2.0

Een special binnen ons team Waterveiligheid is het recente initiatief voor onderzoek naar toetsing en ontwerp van steenbestortingen in de waterbouw. Met honderden kunstwerken die de komende jaren aangepakt moeten worden, is hier mogelijk een aanzienlijke kostenbesparing voor de beheerders van de kunstwerken te behalen. Minder materiaalgebruik betekent ook minder impact op het milieu, zodat bijgedragen wordt aan duurzaamheidsdoelstellingen van opdrachtgevers.

POV-Macrostabiliteit

Binnen het onderzoeksprogramma POV-Macrostabiliteit hebben we meerdere specifieke onderzoeken uitgevoerd en bijdragen geleverd aan nieuwe rekentechnieken, zoals probabilistisch rekenen, reststerkte van afschuifvlakken / restprofielbenadering of lid van het schrijversteam POV-M Publicatie Langsconstructies (PPL).

Relevante projecten

Deel dit bericht