Technologie voor waterveiligheid

Nederland is bij uitstek een waterland. Vele miljoenen mensen wonen, werken en recreëren veilig achter onze dijken. Waterkeringen zijn daarmee een essentieel onderdeel van het landschap. De strijd tegen het water wordt alleen steeds complexer. Ruimtegebrek, oplopende kosten, betrokken omwonenden en duurzaamheid spelen hierbij een rol. Dat vraagt steeds meer om creativiteit en innovaties: anders denken en anders doen.
 
Iedere opdrachtgever, aannemer of waterschap wil ‘iets’ – streeft, verlangt en vraagt. Wat hun wens ook is, wij zorgen voor de technische uitwerking. In onze filosofie kan de versterkingsopgave van de toekomst alleen met een frisse blik vervuld worden. Bij ABT hebben we vanuit deze filosofie een aantal expertises ontwikkeld waarmee we aan onze opdrachtgevers specialistisch maatwerk leveren binnen de complexe waterveiligheidsopgaves. Als we kansen zien, pakken we nieuwe ontwikkelingen op om ons dienstenpakket verder uit te bereiden.
 
Expertises
 
Bij waterveiligheidsopgaves zien we een breed scala van ontwerpvraagstukken. Onze hoogwaardige geotechnische kennis gaat hand in hand met kennis van constructies, (omgevings)risicomanagement en praktische uitvoeringservaring. We hebben ons gespecialiseerd in de volgende aspecten binnen waterveiligheid:
 
 • Constructieve dijkversterkingen
  Geotechniek en constructies: met nauwe samenwerking tussen beide werelden komen we tot integrale en betrouwbare oplossingen. Zowel voor nieuwe versterkingsconstructies in de dijk als bestaande bebouwing achter de dijk. Lees meer
   
 • Wind op Dijken
  Met het nieuwe concept om windturbines op waterkeringen te plaatsen, willen we onze bijdrage leveren om het klimaatvraagstuk op te lossen. Met Wind op Dijken worden vele kilometers waterkeringen met goede windcondities interessant om duurzame energie op te wekken. Lees meer
   
 • Onderzoek & Innovatie
  Daar waar we kansen zien om middels onderzoek en innovaties onze opdrachtgevers beter te kunnen bedienen, pakken we die actief op. Onderzoek en innovatie wordt gepromoot binnen ABT. Lees meer
 
De kracht van samenwerken
 
Wij geloven in de kracht van samenwerken. Het projectbelang staat bij ons bovenaan. Voor een optimaal projectverloop is het soms noodzakelijk om over eigen grenzen heen te stappen. Binnen onze mogelijkheden streven we altijd naar het creëren van maatwerk en meerwaarde voor het project. Voor kennis die we niet op het hoogste niveau in huis hebben, maken we gebruik van ons externe netwerk. Partijen waar we vaak al jarenlang mee samenwerken. Wij zijn gewend om in grotere teams samen aan één doel te werken. Indien nodig werken we daarbij op locatie.
 
Aantoonbaar verfrissend
 
Kenmerkend aan ons team is de innovatieve en creatieve aanpak. Voor iedere uitdaging weten we een maatwerkoplossing te bedenken. De afgelopen jaren heeft ABT met deze aantoonbaar verfrissende kijk op de dijk bijgedragen aan meerdere onderscheidingen, waaronder de Infratech Innovatieprijs en de publieksprijs Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen.
 
Onze meerwaarde
 
Ons kleine, specialistische team biedt meerwaarde bij het beantwoorden van uw vraagstukken:
 • Een frisse blik op de wereld van dijkversterkingen;
 • Integrale kennis voor het raakvlak van constructies, waterbouw en geotechniek;
 • Pragmatisch en uitgebreide uitvoeringservaring in de Realisatiefases;
 • Flexibiliteit binnen onze overzichtelijke organisatie.
Deel dit bericht