De omvang van de gevolgen van de aardgaswinning is groter en reikt verder dan lange tijd werd aangenomen. De aardbevingen hebben invloed op de constructieve, bouwkundige, geotechnische en installatietechnische aspecten van de gebouwde omgeving. ABT en Wassenaar Ingenieurs zijn beide betrokken bij projecten die vragen om seismisch advies en engineering. Door de krachten te bundelen in ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV kunnen wij onze opdrachtgevers beter advies geven op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. Dit doen we voor opdrachtgevers die hun nieuwe gebouw seismisch bestendig willen maken. Daarnaast heeft ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV een methodiek ontwikkeld voor het toetsen van bestaande gebouwen. De toets geeft niet alleen inzicht in de seismische bestendigheid van hun gebouw, maar biedt ook mogelijke oplossingsrichtingen ter verbetering van het gebouw. Deze seismische scan is gebaseerd op de Amerikaanse ASCE. Omdat seismische advisering tot voor kort geen onderdeel was van de Nederlandse bouwpraktijk is ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV een samenwerkingsverband aangegaan met het Australische en Nieuw Zeelandse Ingenieursbureau Aurecon.

Projecten
Projecten in het kader van veiligheid zijn divers van aard en kenmerken zich door de specifieke kennis die hiervoor nodig is. Enkele voorbeelden zijn:

  • De ingenieurs van ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV hebben bij meerdere projecten opdrachtgevers geadviseerd met betrekking tot aardbevingsbestendig bouwen. Onze ingenieurs hebben zich hiertoe uitvoerig verdiept in de aardbevingsproblematiek. Voor meer informatie kunt u terecht bij Margriet Krüse.
  • In samenwerking met Jazo, met subsidiesteun van het Platform voor Creatieve Technologie Midden Gelderland, heeft ABT een tool ontwikkeld. Met behulp van de tool is bepaald hoe de luchtdruk die bij een mogelijke explosie vrijkomt kan ontsnappen via luiken of andere openingen in het gebouw. Inmiddels hebben Jazo en ABT diverse explosie-gerelateerde projecten uitgevoerd. Zoals een aantal melkpoederfabrieken. Gert-Jan Rozemeijer heeft deze projecten begeleid.
  • Bij de bouw van Centraal Station in Arnhem heeft ABT voor het betrokken consortium de veiligheidsrisico’s nagerekend.
Deel dit bericht