Odeon_optimale akoestiek_ABT

Odeon

De akoestische eigenschappen van een ruimte hangen af van een groot aantal parameters. Dat maakt verbetering van de ruimte akoestiek complex. Digitale akoestische simulatie maakt het mogelijk om alle parameters in één keer door middel van een ruimtelijk model te berekenen. Het brengt onder andere geluidsniveaus, galm, spraakverstaanbaarheid, 'speech privacy' en de geluidsafname in kaart. ABT gebruikt hiervoor het geavanceerde akoestische rekenprogramma ODEON, gevalideerd met praktijkmetingen. Van concertzalen tot open kantoorconcepten: ABT komt met luisterrijke oplossingen.

ABT voert simulaties uit voor onder andere auditoria, concertzalen en open kantoorconcepten. Dat gebeurt met ODEON. De berekeningen gaan uit van een 3D-model van een ruimte. In de ruimte wordt de positie van geluidsbronnen en meetpunten aangegeven. Alle ruimtevlakken krijgen materiaaleigenschappen toegekend. Dat brengt de absorptie en diffusie van geluidsenergie door wanden, plafonds en objecten in de ruimte in beeld.

Gedegen variantenstudie
De hoeveelheid gebruikte geluidsabsorberende materialen en de plaatsing ervan hebben grote invloed op de mate waarin geluid zich door een ruimte verspreidt en ook op de manier waarop dit gebeurt. Gedegen variantenstudies geven inzicht in de invloed van bepaalde fysieke aanpassingen op de akoestiek. ABT valideert vervolgens de bevindingen uit simulaties met praktijkmetingen.

Gepaste oplossing
Digitale modellen kunnen zo voor elk project het juiste pakket aan akoestische maatregelen berekenen. Ook ruimten met complexe vormen en indelingen komen hiervoor in aanmerking. Zeker in moderne open kantoren met een complexe geometrie en een exotische werkplekindeling is het vinden van een akoestisch en architectonisch adequate oplossing ingewikkeld. Met ODEON berekent ABT ook hiervoor de beste oplossing.

Deel dit bericht