Materiaalontwikkeling

De combinatie van dure grondstoffen en hoge kostendruk in de bouwsector is de katalysator van veel nieuwe ontwikkelingen op materiaalgebied. Innovaties en vernieuwingen krijgen door de digitalisering een extra impuls. Gebouwen worden hierdoor niet alleen steeds efficiënter ontworpen en gerealiseerd. Materialen krijgen ook nieuwe mogelijkheden.

ABT investeert zelf in materiaalontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld hout, glas en beton. Hierbij hanteren wij een integrale en interdisciplinaire benadering. Zo kunnen wij innovaties direct bij elkaar brengen en toepassen, los van het vakgebied of de materiaalsoort waarin deze plaatsvindt. Op basis van onze kennis en expertise zijn wij in staat om ranke en kostenefficiënte betonnen constructies te ontwerpen. Hierbij maken wij gebruik van 3D-ontwerpsoftware. De verwachting is dat op korte termijn deze programma’s gekoppeld kunnen worden aan 3D-printers, die voor beton momenteel volop in ontwikkeling zijn. Met een druk op de knop kan dan in iedere willekeurige vorm een betonnen element worden geprint.

Crystal House P.C. Hooftstraat
Proeven glazen bakstenen

Projecten
ABT was bij het promotieonderzoek naar vacuumatics betrokken. Bij dit systeem bestaat de bekisting voor het storten van beton uit foliezakken die worden gevuld met kleine elementen en vervolgens vacuüm gezogen. In het Stevin Laboratorium van de TU Delft onderzocht ABT de bouwfysische en constructietechnische aspecten van de glazen bakstenen gevel. Deze techniek wordt door ABT doorontwikkeld om dragende constructies in glas uit te kunnen voeren.  

Deel dit bericht