Duurzaamheid

Natuurlijke bronnen vormen de basis voor ons bestaan en dat van de gebouwde omgeving. De wijze waarop bronnen worden ingezet en verwerkt, bepalen in hoge mate de kwaliteit van het milieu en de natuurlijke balans. 
  
Actieve bijdrage
ABT levert een bewuste en actieve bijdrage aan het duurzame gebruik van deze natuurlijke bronnen en het milieu door:

- een advies over duurzaam gebruik van energie en materialen uit te brengen – van de initiatieffase tot aan hergebruik; 
- integrale concepten toe te passen;  
- de milieuprestatie meetbaar te maken waardoor er actief en integraal in het ontwerp gestuurd kan worden;   
- continu nieuwe technieken te ontwikkelen waardoor de lat steeds hoger komt te liggen.

Duurzaam materiaalgebruik
De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is volop in gang. ABT ziet veel kansen voor de bouw in circulair materiaalgebruik. Daarom staat onderzoek naar de potentie van hergebruikte en biobased materialen en de verduurzaming van bestaande materialen centraal. Zo is recent de rekentool ‘groen beton’ ontwikkeld en een eigen extensie voor Revit om de milieu-impact van een constructie te bepalen.

Afbeelding: Blog Annebeth 31102017 Building Zero Impact2-ijsbuffer

Energie
ABT past de nieuwste technieken toe voor een energie-efficiënt gebouw. Daarbij staat de gebruiker centraal. Denk hierbij aan:

- advies over de huidige BENG-regelgeving met betrekking tot energieprestatie – en hoe hieraan te voldoen;
- onderzoek naar de verschillende vormen van energieopslag (bijvoorbeeld in een ijsbuffer om zowel korte als lange termijn energieopslag in gebouwen te integreren; 
- realisatie van windturbines in binnen- en buitenland – op dit moment al 2.800!

Verduurzamen van de bestaande voorraad
Van de gebouwen in Nederland bestaat 99% uit bestaande bouw. Hier valt een enorme duurzaamheidswinst te behalen. ABT ontwikkelde de duurzaamheidsscan ‘bestaande gebouwen’. Deze scan brengt de potentie voor verduurzaming van een gebouw snel in kaart.

Afbeelding: Blog Annebeth 31102017 Building Zero Impact1

Certificeringen
De duurzaamheidsprestatie van een gebouw is inzichtelijk te maken door een BREEAM-, LEED-, GPR- of WELL-certificering. ABT kan deze certificeringen zowel inhoudelijk als procesmatig verzorgen, maar heeft ook geaccrediteerde BREEAM- en LEED-professionals in huis. Zo staat ontzorging tijdens het hele traject centraal: van het maken van daglichtberekeningen tot aan de commissioning van de installaties. 

Watermanagement
Regenbuien worden frequenter en heftiger, maar ook langere periodes van droogte komen meer voor. Dit vereist een andere denkwijze over watermanagement. Regenwaterbuffering en infiltratie beperken het overstromingsrisico bij hevige regenval en het hergebruik van regenwater en grijs water vermindert drinkwatergebruik. ABT ontwikkelt watermanagementsystemen die de drinkwaterbehoefte tot een minimum beperken.

Bekijk onderstaand de interactieve pdf en lees meer over de expertise op het gebied van duurzaamheid binnen ABT.

 
Deel dit bericht