Verankerde boorpalenwand

Om de kans op schade bij dijkwoningen door het aanbrengen van een constructie te minimaliseren, is bij Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer de verankerde boorpalenwand ontwikkeld. Een dergelijke constructie is nog nooit eerder in een dijk toegepast.

In de tenderfase is deze oplossing samen met de aannemer bedacht, uitgewerkt en uiteindelijk uitgevoerd. Vanuit een risicogestuurde aanpak van trillingsarm werken nabij woningen en geen grondverdringende palen te willen toepassen - omdat anders woningen letterlijk weggedrukt worden - is het idee van de grote diameter boorpalen die enige afstand uit elkaar staan geboren. De palen worden gemaakt door een casing de grond in te draaien en de grond in de casing te verwijderen met een zogenaamde ‘appelboor’. Na het vullen met beton wordt de casing weer getrokken en blijft er een betonnen in de grondgevormde paal achter.

3D berekeningen
In de ontwerpfase zijn complexe Plaxis 3D-berekeningen uitgevoerd om aan te tonen dat een verankerde boorpalenwand met een diameter van 1,07 m en openingen tussen de palen van eveneens 1,07 m, toch als doorgaande wand functioneert en daarmee de dijkveiligheid garandeert. De 3D-berekeningen zijn tevens gebruikt om het ankerontwerp te optimaliseren. 

Extra inspanning in de ontwerpfase heeft dus geresulteerd in een technisch-economisch optimaal uitvoeringsontwerp dat aan de eisen van Waterschap Rivierenland voldoet.

Afbeelding: Verankerde_boorpalen_3D_ABT
Opengewerkt 3D-model t.b.v. ontwerp verankerde palenwand
Deel dit bericht