Probabilistisch rekenen met Plaxis

ABT maakt gebruikt van state-of-the-art rekentechnieken en zet ook continu in op verdere ontwikkeling ervan. Een voorbeeld is “remote scripting” waarmee geautomatiseerd verschillende softwarepakketten gekoppeld kunnen worden om zodoende in korte tijd duizenden berekeningen te kunnen uitvoeren. De uitvoer van het ene programma is de invoer in het andere programma en omgekeerd. Dit leidt tot optimale ontwerpen met de juiste veiligheid en ultieme interactie tussen grond en constructies.

De eigenschappen van grond zijn onzeker, zo ook de belastingen door hoog water. Een beproefde manier om de veiligheid van een constructie te bepalen is het uitvoeren van vele tienduizenden berekeningen met willekeurige combinaties van eigenschappen en belastingen, een zogenaamde MonteCarlo analyse.

 

Afbeelding: Plaxis_dijken_abt

Door de opkomst van constructies in dijken wordt eigenlijk altijd gebruik gemaakt van het eindige elementen programma Plaxis. Het uitvoeren van MonteCarlo analyses met Plaxis is echter niet gebruikelijk vanwege de bewerkelijke invoer. Met “remote scripting” heeft ABT het mogelijk gemaakt om de invoer vanuit een excelbestand automatisch te genereren en zodoende in twee weken tijd bijna 4000 berekeningen te draaien.

ABT heeft deze analyse uitgevoerd voor onverankerde diepwanden. De conclusie luidde dat diepwanden in een dijk mogelijk tot een factor 2 overgedimensioneerd worden uitgaande van de vigerende richtlijnen! 

Onderzoek
In POV-M verband is ABT nog steeds nauw betrokken bij het verder onderzoeken van probabilistische rekentechnieken in combinatie met Plaxis om zodoende de veiligheid van constructief versterkte dijken nauwkeuriger te kunnen inschatten. Dit betekent dat dijkversterkingsprojecten met diepwanden in de toekomst veel soberder, doelmatiger en duurzamer kunnen, iets wat het uitgangspunt is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Deel dit bericht