Dijkversterkingen

Met de integrale benadering van geotechniek en constructies biedt ABT duidelijk meerwaarde bij dijkversterkingen waar constructieve elementen worden toegepast.

Opkomst constructies in dijken
Van oudsher is de dijk een populaire plaats om woningen te vestigen. Het zijn echter juist die woningen langs de dijken, die het versterken van de dijk met grond soms niet meer mogelijk maken. Een relatief prille ontwikkeling is het versterken van dijken met constructieve elementen zoals diepwanden, grondankers of palen.

Klassieke dijkversterkingen zijn misschien wel geotechniek in zijn meest pure vorm. De interactie van dijken met constructies is dan ook een geheel nieuw aspect in de “dijkenwereld”. Bij ABT zijn we juist gericht op het vinden van het optimum tussen grond en constructies.

Afbeelding: Dijkversterkingen_abt_jpg_Mourik

Innovaties
Mooie voorbeelden van de meerwaarde die ABT kan bieden, zijn recente innovaties in de “dijkenwereld”, waar we aan de wieg hebben gestaan zoals de verankerde boorpalenwandlangeduur vervormingsgedrag van funderingspalen of probabilistisch onderzoek met Plaxis. Veel van deze innovaties zijn tot stand gekomen doordat in eerste instantie het doel waarvoor de constructies dienen grondig geanalyseerd is, om vervolgens in directe samenwerking met aannemers en waterschappen een pasklare en uitvoerbare oplossing te ontwikkelen. Diepgaande kennis van de theorie en praktische inventiviteit worden zodoende gecombineerd.

Daarnaast is ABT al nauw betrokken bij onderzoek naar nieuwe reken- en toetsmethodieken voor de dijk van de toekomst. Deze combinatie van nieuw ontwikkelde kennis samen met de hoogwaardige integrale werkwijze van ABT leidt tot een verfrissende wind in de dijkenwereld!

Projecten
ABT was als geotechnisch expert betrokken bij de versterking van de primaire waterkering langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). ABT tekende voor de hoogwaardige geotechnische berekeningen, risicomanagement en monitoring.

 

Deel dit bericht