Afbeelding: CDS-icons13

Rationalisatie

Complexe geometrie is niet moeilijk – als een ontwerpgedachte kan worden vastgelegd in logische regels en wetmatigheden. Op zo’n manier dat de computer ze kan leren. Stapsgewijze afleiding in ontwerpvariabelen en onderlinge relaties geeft inzicht en houvast voor alle betrokken partijen. Lees meer over de inzet van Rationalisatie bij project Boijmans Van Beuningen!

Afbeelding: CDS-icons11

Parametrisch ontwerpen

Bewust uitgaan van variatie staat centraal bij parametrisch ontwerpen. Nieuwe varianten ontstaan bij variatie in ontwerpwaardes. Met parametrische modellen is het mogelijk om snel nieuwe oplossingen te genereren en kunnen alternatieven eenvoudig worden onderzocht. Inzicht in de consequenties van ontwerpwijzigingen kan daarmee snel worden verkregen. Een parametrische opzet geeft de mogelijkheid om te anticiperen op wijzingen wat flexibiliteit en vrijheid geeft in het ontwerpproces. Lees meer over de inzet van Parametrisch Ontwerpen bij project Naturalis!

Afbeelding: CDS-icons12

Formfinding

De optimale vorm voor jouw toepassing? Met formfinding-technieken is het mogelijk te zoeken naar een optimale geometrie, passend bij vooraf gedefinieerde materiaaleigenschappen, omgevingsfactoren en prioriteiten. Vorm, materiaal en krachtswerking hangen samen in tentdoekconstructies bij de busoverkapping in Utrecht Leidsche Rijn. Door de vorm zo gunstig mogelijk te kiezen, kunnen interne krachten beperkt worden en daarmee is materiaalbesparing mogelijk.

Afbeelding: CDS-icons8

Data-analyse

Leren van variatie en data. Met data-analyse zoekt ABT gericht naar verbanden in een verzameling van gegevens om te komen tot nieuwe inzichten voor betere ontwerpkeuzes. De visuele weergave van data levert hier een belangrijke bijdrage aan. Lees meer over de inzet van Data-analyse bij project Communicatiezuil A2!

Afbeelding: CDS-icons7

Optimalisatie

Zoeken naar de beste oplossing! Met digitale optimalisatie zet ABT  de computerkracht in om – al of niet automatisch – te helpen zoeken naar de beste variant binnen vooraf gedefinieerde randvoorwaarden. Lees meer over de inzet van Optimalisatie bij Nationaal Militair Museum Soesterberg!

Afbeelding: CDS-icons6

Documentatie

Automatische generatie van rapportages of het vastleggen van ontwerpinformatie in (BIM)modellen kan als apart doel of een directe vervolgstap van een digitaal proces gezien worden. Consistent in output en schaalbaar voor grootschalige of gevarieerde toepassingen. In combinatie met parametrische modellen kan soms gelijktijdig aan de opzet van documentatie en het ontwerp worden gewerkt. Lees meer over de inzet van Documentatie bij Depot Boijmans Van Beuningen!

Afbeelding: CDS-icons9

Fabricagevoorbereiding

“File-to-factory” – De link tussen ontwerp en productie. Met de toenemende mogelijkheden van digitale fabricagemethoden als robotgestuurde fabricage wordt de productie van unieke elementen betaalbaar. Een efficiënte communicatie van ontwerpinformatie naar productieinstructies wordt een noodzaak bij toenemende specialisatie. Lees meer over de mogelijkheden van Fabricagevoorbereiding!

Afbeelding: CDS-icons2

Artificial intelligence

De computer als adviseur. Met artificial intelligence wordt de capaciteit van de computer ingezet om zelf verbanden te leren herkennen en voorspellingen te maken aan de hand van beschikbare (ontwerp)data. Artificial intelligence zal ons in de nabije toekomst helpen om inzicht te verschaffen en voorspellingen te maken van (complexe) systemen. Op dit moment staan we aan de voet van een nieuwe revolutie, die ook de bouwindustrie zal gaan beïnvloeden. ABT is aan het verkennen welke bijdrage deze ontwikkeling kan leveren in haar vakgebied. Lees hier meer over Artificial Intelligence!

Afbeelding: CDS-icons5

Educatie

Computational design biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, maar vergt ook een andere mindset. Kennis, innovaties en workflows worden actief gedeeld op seminars, congressen en presentaties (waaronder de Autodesk University). Voor collega's, opleidingsinstituten en samenwerkingspartners.

Deel dit bericht