Computational Design Solutions

Digitalisering vindt ook zijn weg naar de huidige bouwpraktijk. ABT introduceert hiervoor Computational Design Solutions: digitale oplossingen om tot een beter, duurzamer of efficiënter ontwerp(proces) te komen voor opdrachtgevers. Hiermee kan nieuwe functionaliteit worden gecreëerd, meer flexibiliteit in het ontwerpproces worden geïntroduceerd of op een efficiëntere wijze meer inzicht worden verkregen in ontwerpvarianten. Verschillende solutions worden onderscheiden om de mogelijkheden en meerwaarde van digitale technieken bespreekbaar te maken.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Computational Design Solutions voor uw toepassing? Neem dan contact op met een van de CDS-specialisten van ABT of klik op een van de onderstaande oplossingen!

Rationalisatie
Vertalen van een ontwerpgedachte in logische regels.
Parametrisch ontwerpen
Variëren met ontwerpvariabelen voor alternatieven.
Formfinding
Automatische vormgeneratie.
Data-analyse
Gericht zoeken naar verbanden in gegevens.
Optimalisatie
Vinden van de optimale oplossing.
Documentatie
Automatische rapportgeneratie.
Fabricage-voorbereiding
Bestandsvoorbereiding ten behoeve van digitale fabricage.
Artificial intelligence
Benutten van kunstmatige intelligentie.
Educatie
Delen van kennis.
Deel dit bericht