BREEAM

Steeds meer gebouwen worden BREEAM-gecertificeerd. Dat gaat verder dan energie: de BREEAM-beoordelingsmethodiek betreft ook management, gezondheid, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. ABT begeleidt het certificeringstraject, adviseert op inhoudelijke aspecten en verifieert de prestatie van het gebouw na oplevering met metingen en commissioning.

Het behalen van een BREEAM-certificaat vraagt om de nodige inspanningen. Door al vroeg in het ontwerp te sturen op duurzaamheid, kan deze ambitie zonder veel meerkosten worden gerealiseerd. ABT voert al in de initiatieffase haalbaarheidsstudies uit die de mogelijkheden en consequenties van verschillende BREEAM-certificeringsniveaus in kaart brengen. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen dan efficiënt in het ontwerp geïmplementeerd worden.

Inhoudelijk advies
ABT geeft ook inhoudelijk advies. Alle kennisgebieden van ABT dragen daaraan bij. Het kan bijvoorbeeld gaan om een levenscycluskostenanalyse, daglichtsimulaties, comfortberekeningen of akoestische advisering. Door een optimale combinatie van een energiezuinig installatieconcept en de juiste bouwkundige maatregelen komt een lage energieprestatiecoëfficiënt binnen bereik. En door al in een vroeg stadium de milieuprestatie van ontwerpvarianten inzichtelijk te maken, kan het ontwerp materiaaltechnisch geoptimaliseerd worden.

Integraal ontwerpen
Met de integrale aanpak van ABT werken verschillende disciplines samen aan een optimaal ontwerp. Deze aanpak past bij BREEAM. Duurzaamheidsmaatregelen worden snel en goed geïmplementeerd in het ontwerp, zonder dat daar vele discussies aan vooraf moeten gaan. We werken als multidisciplinair team samen in speciale projectkamers, vaak samen met de architect, voor een optimale integratie van alle duurzaamheidsaspecten.

Duurzame uitvoering
Ook in de uitvoeringsfase waarborgt ABT de duurzaamheidsambitie. Als commissioningsmanager waarborgt ABT de prestaties van de installaties. Thermografisch onderzoek maakt eventuele warmtelekken vroegtijdig zichtbaar. Zowel bij nieuwbouw als renovatie kunnen BREEAM-punten worden verdiend met geluidmetingen. ABT voert deze metingen uit en geeft aan de hand hiervan een specialistisch advies voor eventuele verbeteringen.

Van energieneutraal naar milieuneutraal
Energieneutraal bouwen is inmiddels geen uitdaging meer. Een project als het Gemeentehuis van Peel en Maas bewijst dat met moderne installaties, PV-panelen en een goed isolerende gebouwschil energieneutraal ontwerpen haalbaar is. De focus verschuift nu naar het materiaalgebruik en het minimaliseren van de milieubelasting van deze materialen. We ontwerpen op levensduur en maken gebruik van bio-based materialen en hoge sterkte materialen. Geavanceerd rekenwerk helpt de benodigde hoeveelheid materialen te minimaliseren.

Recente projecten
De kennis van ABT vindt haar weg naar verschillende projecten, zoals ESL Utrecht, Nieuwbouw KlokGroep Nijmegen, Vanderlande Gebouw 50 en WTC Utrecht. Ook Fase 1 van de BetaCampus van de Universiteit Leiden is BREEAM-NL gecertificeerd. ABT heeft de universiteit geholpen om de BREEAM-beoordeling 'Very Good' te behalen. Een hele uitdaging, omdat het een BREEAM-bespoke project is, en er dus een speciaal maatwerk traject wordt gevolgd. Hiervoor gelden hoge eisen aan de laboratoria. 

Deel dit bericht