Brandveiligheid

Brandveiligheid is een wezenlijk onderdeel bij het ontwerp, bouw en beheer van gebouwen. Als eigenaar van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw gebouw. Maar ook als gebruiker van een bouwwerk bent u verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van dat bouwwerk. De basis van de brandveiligheid in een gebouw wordt echter al gelegd in de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Van ontwerpfase tot gebruiksfase
In de ontwerpfase worden de verschillende pijlers van de brandveiligheid – bouwkunde, installaties en organisatie – op conceptueel niveau in een ontwerp ingebracht. Deze aspecten zorgen voor een integrale brandveiligheid, waarbij de aspecten onderling elkaar versterken. Ook in de uitvoeringsfase van een project – en later in de gebruiksfase – dienen bewuste keuzes gemaakt te worden om de brandveiligheid te (blijven) waarborgen. Binnen ABT weten we als geen ander wat voor impact de keuzes binnen deze deelgebieden hebben op een ontwerp, het gebouw en het gebruik ervan. Onze adviseurs en specialisten kunnen u dan ook goed begeleiden in het maken van doordachte keuzes.

Deelaspecten
Binnen de brandveiligheid zijn er veel deelaspecten waaronder veilig vluchten, beheersbaarheid, materialisatie en brandveiligheidsinstallaties. ABT kan het ontwerpproces begeleiden door bijvoorbeeld ad hoc advisering. Of door het opstellen van een brandveiligheidsconcept of integraal plan brandbeveiliging – met daarin alle brandveiligheidsaspecten integraal afgestemd op het ontwerp en het gebruik van het gebouw. Hierbij kan het doel bijvoorbeeld het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwen zijn, in het kader van wet- en regelgeving. Of een maatwerkadvies op basis van een risicoanalyse, in het kader van het waarborgen van bedrijfscontinuïteit of het voorkomen van imagoschade is mogelijk. Regelmatig wordt hierbij gebruik gemaakt van gelijkwaardige oplossingen op basis van Fire Safety Engineering. Hierbij dragen onze specialisten op basis van het fysische verschijnsel ‘brand’ maatwerkoplossingen aan met behulp van hoogwaardige rekensoftware. Omdat de regelgeving vooral is ingericht voor standaard gebouwen, wordt het hierdoor ook mogelijk om de brandveiligheidsvoorzieningen integraal af te stemmen en te optimaliseren in niet-standaard gebouwen.

Een greep uit onze expertise en adviesdiensten:

 • Algemene advisering brandveiligheid
 • Integraal Plan Brandveiligheid (IPB)
 • Integrale risicoscan
 • Ontruimingsberekeningen
 • Vluchtveiligheid
 • Brandoverslagberekeningen
 • Vuurlastberekeningen
 • CFD-berekeningen
 • Opstellen PvE’s voor brandmeldinstallatie en UPD’s voor sprinklerinstallatie
 • Gelijkwaardige oplossingen op het gebied van onder meer:
  • grote brandcompartimenten (NEN6060 / NEN6079)
  • sterkte bij brand
  • brandveiligheid in hoogbouw


Gerelateerde projecten
Projecten in het kader van de brandveiligheid zijn divers van aard en kenmerken zich door de noodzaak van specifieke kennis. Enkele voorbeelden van projecten waarbij ABT een adviserende rol had, zijn:

Deel dit bericht