BIM en BEM

Net als in de samenleving vindt in het ontwerp- en bouwproces steeds verder digitalisering plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een BIM, een database waarmee een digitaal 3D gebouwontwerp wordt gemaakt. De omgeving van een gebouw of ontwerp, van aanpalende gebouwen en nabijgelegen infrastructuur tot aan de leidingen, funderingen en archeologische monumenten in de grond, wordt met behulp van BEM in kaart gebracht.

BIM en BEM worden steeds breder toegepast en hebben daardoor grote invloed op de huidige en toekomstige ontwerp- en bouwpraktijk. ABT heeft om die reden een eigen BIM-lab ingericht. Hierin doen wij onderzoek naar de mogelijkheden van BIM en BEM en ontwikkelen eigen software en processen. Zo heeft ABT een protocol voor modelleren op WIKI-achtige wijze, dus in samenwerking met onze ontwerp- en bouwpartners, samengesteld. Wij creëren met deze aanpak bewust een dynamische omgeving waarin op basis van transparante afspraken met onze partners wordt gestreefd naar een optimaal resultaat. Hierbij wordt vanaf de eerste ontwerpfase rekening gehouden met de ‘life cycle costs’ van het gebouw, wat leidt tot een zo efficiënt mogelijk ontwerp- en bouwproces en een optimale kostenbeheersing in de exploitatie van het gebouw.

Afbeelding: BIM_BIM_CineMec_Nijmegen_ABT
Bovenaanzicht CineMec Nijmegen

Projecten
BEM is door ABT ingezet bij de realisatie van DOMunder, een bezoekerscentrum onder het Domplein in Utrecht waar mensen letterlijk fysiek contact kunnen maken met de lange geschiedenis van de stad. CineMec Nijmegen is vanaf de aller eerste ontwerpschetsen in BIM ontworpen in samenwerking met de opdrachtgever en architectuurstudio DP6. De 3D ontwerpdatabase is in de tweede fase door Dura Vermeer Bouw gebruikt bij de realisatie van de bioscoop, waarbij het BIM-model onder meer is ingezet voor de automatisering van de kwaliteitsinspecties. Dezelfde database ondersteunt na oplevering het beheer van het pand. ABT faciliteerde het hele proces en bracht naast de database de benodigde technische disciplines in; bouwkunde, constructie, installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, bouwkosten en bestek.  

Een friss​e wind in BIM
ABT heeft in Revit een 3D-model gemaakt van het fundament van een windturbine in Genk. ABT importeert dit model nu in BIM360 Field. Als volgende stap koppelt ABT hier extra informatie aan, zoals het bestek en checklists voor kwaliteitsinspectie.

Virtual Reality
Op de Virtual Reality pagina is het mogelijk een kijkje in toekomstige gebouwen te nemen. Deze panorama renders komen voort uit intelligente BIM-modellen waarin door ABT alle facetten van het ontwerp (techniek, visualisatie, simulatie en samenwerking met andere bouwpartners) in één model worden weergegeven.

Deel dit bericht