Conditie van bouwdelen

Nulmeting
Het registreren van de technische kwaliteit van een bestaand gebouw op een bepaald moment wordt vaak nulmeting of Technical Due Dilegence genoemd. Een nulmeting kan voor verschillende doeleinden worden ingezet in uiteenlopende fasen in de levenscyclus van een gebouw. Een nulmeting is een ijkmoment en kan daarmee worden ingezet bij bijvoorbeeld de oplevering van een gebouw of bij een transactie van gebouw, of als start- uitgangspunten document voor het ontwerpteam bij de start van een renovatieproject.

Conditiemeting
Het objectief en eenduidig registreren van de kwaliteit wordt vaak gedaan door middel van de conditiemeting. Deze methodiek is gedefinieerd in de NEN-norm 2767 ‘conditiemeting van bouw- en installatiedelen’. Daarnaast is er de door de RVB ontwikkelde BOEI methodiek. Onze adviseurs en inspecteurs zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden volgens deze methodiek.

Specialistisch schade onderzoek
Bij de beoordeling van schades is het essentieel dat de schade in de totale context wordt beoordeeld. Een constructieve schade kan bijvoorbeeld een bouwkundige oorzaak hebben. Met onze korte interne communicatielijnen zetten we specialistische kennis op het juiste moment in, waarbij we blijven werken vanuit het overzicht of de samenhang van de specifieke situatie.

Onderhoudsadvisering
Kennis over gedrag van materialen in de tijd is een belangrijke basis voor het opstellen van een goed advies voor het onderhoud aan een gebouw.

ABT heeft brede ervaring in het schrijven van meerjaren onderhoudsplannen en –begrotingen. Doel van ons advies is om een compleet en objectief overzicht van de onderhoudstoestand, de onderhoud- en beheerskosten te geven en daarnaast inzicht te geven in de risico’s die kunnen ontstaan als geïnventariseerde onderhoudsactiviteiten niet (op tijd) uitgevoerd worden.

Wij zetten onze kennis over onderhoud van gebouwen graag in bij het bepalen van de levensduurkosten in het ontwerpproces of als gesprekspartner in een ontwerpteam. Door de maatschappelijke discussie over duurzaamheid wordt het uitvoeren van onderhoud aan gebouwen vaak gekoppeld aan het doorvoeren van prestatieverbeteringen aan het gebouw en vice versa. En ook de ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde contractvormen werpen een ander licht op het beheer van gebouwen in het ontwerpproces.

BIM en Beheer
BIM is niet alleen een uitkomst voor het ontwerp en de bouw, maar ook voor de fase daarna, die van onderhoud en beheer. In de exploitatiefase kan BIM bijdragen aan effectief facilitair management. Door het model te koppelen aan een meerjarenonderhoudsbegroting en FM-software, is flinke winst te boeken. De eerste ervaringen met dit concept, bijvoorbeeld bij CineMec Nijmegen, zijn veelbelovend.

Deel dit bericht