Bestaande gebouwen

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor leegstand van kantoorgebouwen, winkels en verzorgingstehuizen. Mensen werken meer thuis, winkelen online en willen liever in hun eigen woning oud worden. Daarnaast veranderen de eisen en wensen van de gebruikers op het gebied van comfort en veiligheid. Het zijn onder andere deze ontwikkelingen die zorgen dat hergebruik van bestaande gebouwen een steeds groter deel van de bouwopgave vormen.

Een gebouw renoveren of herbestemmen is een kennisintensief traject. Een belangrijke eerste stap is om de bestaande eigenschappen van het gebouw te onderzoeken. Deze eigenschappen bepalen grotendeels de uit te voeren verbouwingen. Vervolgens worden verschillende scenario’s uitgewerkt om te bekijken welke aanpassingen financieel en technisch mogelijk zijn. Hierbij wordt gekeken naar de wensen van de opdrachtgever. Woningen, kantoren, winkels of zorg? Of is een mix van functies of functiebehoud interessanter? ABT heeft de kennis en kunde in huis om het hele traject van vooronderzoek tot exploitatie- en onderhoudsplanning te begeleiden en uit te voeren.

Haalbaarheidsonderzoek
In de initiatieffase is het belangrijk om op basis van de ambities inzicht te geven in de technische en financiële consequenties van hergebruik, bijvoorbeeld door haalbaarheidsonderzoek te doen. ABT heeft een quikscan ontwikkeld om snel vast te stellen of een gebouw geschikt is voor hergebruik. Geschiktheid wordt bepaald door de ambities van de opdrachtgever en de technische kaders van het gebouw. Deze quickscan geeft al vele jaren concreet antwoord op de twee belangrijkste vragen: wat zijn de ruimtelijk functionele en technische mogelijkheden van een gebouw en wat zijn de kosten om deze mogelijkheden te realiseren?

Inventariseren bestaande situatie en BIM
Een gebouw renoveren of herbestemmen is een kennisintensief traject. Dit begint met het op consistente en nauwkeurige wijze registreren van de conditie van bouwdelen, het inventariseren van de bestaande constructieve, bouwfysische en energetische kwaliteit en de prestaties ten aanzien van regelgeving en brandveiligheid vormen een belangrijk startpunt voor het ontwerpproces. Daarnaast beschikt ABT over verschillende methoden om de bestaande situatie in een 3D-model vast te leggen, dat een degelijke basis vormt voor de ontwerpfase en ook dienst kan doen in de exploitatie.

Duurzaamheid
Het verkiezen van hergebruik boven sloop van gebouwen betekent een eerste grote stap in het verkleinen van de afvalstroom en daarmee de milieubelasting. Daarnaast biedt het optimaliseren van een gebouw de kans de energetische prestatie van het gebouw te verbeteren. ABT heeft de kennis en kunde in huis om een integraal toekomstbestendig ontwerp te realiseren en een gebouw opnieuw economische en maatschappelijke waarde te geven.

Ossip
Cruise Terminal Rotterdam

Projecten
ABT heeft inmiddels verschillende bestaande gebouwen getransformeerd. Zo is de Cruise Terminal in Rotterdam grondig gerenoveerd, waarbij onder meer de gevel werd geïsoleerd met behoud van het authentieke gevelbeeld uit de jaren ’40. ABT was verantwoordelijk voor de total engineering van het project en was betrokken van initiatief tot de nazorg.

In Utrecht wordt het Earth Simulation Laboratorium gerealiseerd. Het huidige laboratoriumgebouw wordt volledig gestript tot op het betonskelet en gerenoveerd tot een state of the art laboratoriumgebouw met BREEAM certificering.  De transformatie van de Timmerfabriek in Schiedam is in 2016 beloond met de Gulden Feniks, dé prijs voor hergebruik van bestaande gebouwen.

ABT is aangesloten bij het Nationaal Renovatie Platform.

Deel dit bericht