Willem van der Spoel_banner
Willem van der Spoel

Integratie van de technische vakgebieden van de ingenieur staat hoog in het vaandel bij ABT. Onze teams functioneren daarbij op basis van gelijkheid en onderlinge waardering. Deze wijze van samenwerken tussen de verschillende disciplines, met als doel om onze klanten van optimaal advies te voorzien, is voor mij een belangrijke reden om bij ABT te werken. En uiteraard om deel uit te mogen maken van een ingenieursbureau dat op het hoogste niveau in Nederland bijdraagt aan een duurzame en leefbare gebouwde omgeving.

Van jongs af aan heb ik interesse in de natuurkunde van de leefomgeving. Mijn passie is het begrijpen en kunnen toepassen van fysische processen van warmte-, lucht- en vochtoverdracht die het thermische en hygrische gedrag van gebouwen op alle schaalniveaus bepalen. Van materiële microstructuren tot aan stedelijke gebieden. Mijn kracht ligt vooral in het toepassen van deze kennis bij metingen van praktijksituaties en computersimulaties. Mijn speciale interesse gaat uit naar robuuste technieken voor gebouwklimatisering en innovatieve energieopwekkingsconcepten. De meerwaarde is een grotere tevredenheid van gebruikers en een energiezuiniger gebouw. Voor nieuwe energieconcepten ontwikkel ik gelijkwaardigheidsmethoden in het kader van de energieprestatieberekening voor gebouwen.

Na mijn opleiding technische natuurkunde aan TU Eindhoven en promotie bij KVI in Groningen op radongas in gebouwen, ben ik begonnen als universitair docent aan TU Eindhoven en TU Delft. De laatste vijftien jaar heb ik daarnaast als adviseur bouwfysica bij diverse ingenieursbureaus gewerkt. Momenteel werk ik bij ABT en daarnaast in deeltijd bij de faculteit Bouwkunde van TU Delft.

Deel dit bericht