Wil Bronkhorst_banner
Wil Bronkhorst

Eind jaren zestig begon mijn loopbaan bij ABT achter de tekentafel met het vervaardigen van constructieve en bouwkundige tekeningen. Inmiddels ben ik al meer dan veertig jaar werkzaam bij ABT. Gedurende de jaren ben ik actief geweest bij diverse kennisgebieden zoals constructies, bouwkunde, beheer en onderhoud en civiele techniek. Deze afwisseling in kennisgebieden heeft er tot geleid dat ik jarenlang ervaring en kennis heb kunnen opdoen. Als een opdrachtgever met ABT in zee gaat, is één ding zeker: het is een organisatie die beschikt over een brede specialistische vakkennis. Mijn specialisme is constructies en alles wat met bouwputten te maken heeft, zowel constructief als civieltechnisch.

Bij de groep civiele techniek kwam ik steeds meer in aanraking met de uitvoering van diverse projecten. Het werk in de buitendienst zag meer als een uitdaging, dan de werkzaamheden op kantoor. Dit resulteerde uiteindelijk in een overstap naar de afdeling bouwmanagement.  In deze functie ben ik betrokken als toezichthouder bij de uitvoering van complexe utiliteit- en civiele projecten, waarbij ook kwaliteitsinspecties aan bod komen.

In 1969 ben ik dienst gegaan bij ABT als constructietekenaar. Vervolgens ben ik overgestapt naar onderhoudsinspecteur, constructieopzichter en ten slotte constructie- en bouwkundig opzichter. Daarnaast heb ik diverse cursussen gevolgd met betrekking tot bouwkuipen en kelders, betontechnologie en bouw in geprefabriceerd beton.

Deel dit bericht