Widy Heuver_banner
Widy Heuver

Mijn eerste project bij ABT was bibliotheek en kunstencentrum Rozet in Arnhem. Bij dit project leerde ik direct hoe leuk het is om bij ABT te werken. Met een klein team is het ontwerp van architect Neutelings Riedijk technisch uitgewerkt in een 3D model. Juist door het gebouw van te voren virtueel te bouwen, wordt iedere hoek en elke aansluiting getoetst aan de uitgangspunten van de architect en de samenhang met de constructie en de installaties.

Sinds de oplevering kom ik iedere woensdagavond in de Rozet voor een theatercursus en wanneer een mede-cursist vraagt wat ik nu eigenlijk gedaan heb, wijs ik bijvoorbeeld op hoe alles uitgelijnd is. Dit lijkt misschien onbeduidend, maar ik ben er van overtuigd dat het succes van een gebouw vooral te danken is aan de zorg die is besteed aan de uitwerking.

Voor ieder project wordt bij ABT de vraag gesteld ‘Hoe pakken wij dit slim aan?’. Het gaat daarbij niet alleen om de juiste technische oplossingen, maar ook over een handige aanpak van het proces en wat voor rol BIM hierbij kan hebben.

Vooral op dit laatste aspect heb ik mij verder ontwikkeld. Inmiddels adviseer ik collega’s, projectteams en opdrachtgevers in het gebruik van BIM. Belangrijk daarbij is dat BIM niet het doel op zich is, maar een manier van werken en communiceren  om met opdrachtgever en adviseurs samen een goed project te realiseren.

Na mijn studie architectuur heb ik een aantal jaren bij een architectenbureau gewerkt en deelgenomen aan ‘Het Experiment’, de voorloper van de huidige verplichte tweejarige beroepservaringsperiode voor architecten. Bij ABT ben ik zowel betrokken geweest bij woningbouwprojecten als utilitaire projecten met een focus op de uitwerking in BIM.

Deel dit bericht