Vasco Veenbergen_banner
Vasco Veenbergen

Grond. Zelden kan één woord zo divers uitpakken als bij “grond” het geval is. Daarom is bouwen met én in grond ook zo verschrikkelijk interessant. Niets is hetzelfde en op iedere locatie biedt de ondergrond weer een andere uitdaging. Soms in ons voordeel, soms in ons nadeel. Mijn persoonlijke drive als geotechnisch adviseur bij ABT is daarom: het optimale ontwerp realiseren met gezond respect voor de onzekerheden en kansen die de ondergrond biedt!

Vanwege het integrale karakter van ons bureau, bestaat optimaal ontwerpen voor mij persoonlijk uit de interactie met het bouwwerk dat boven de grond komt. Ofschoon het bovengrondse en ondergrondse twee aparte werelden lijken (en soms ook zijn), kan door een goede afstemming en begrip voor elkaars werelden de meerwaarde voor het project groter zijn dan de som van beide delen.

Mijn opleidingen weerspiegelen mijn manier van werken: het praktische van de HTS gecombineerd met het theoretische van de Technische Universiteit. Ik ben oplossingsgericht en streef er daarbij altijd naar om de achterliggende mechanismes te begrijpen. Binnen ABT vervul ik een dubbele rol. Enerzijds als projectleider, maar vanwege de passie voor inhoud ook als specialist op civieltechnische en infrastructurele projecten. Van diepe parkeergarages, omvangrijke bemalingen tot flinke dijkversterkingen: wanneer ga ik met u samenwerken?

Deel dit bericht