Siebe Sjoerdsma_banner
Siebe Sjoerdsma

De sfeer en het groepsgevoel binnen ABT waren voor mij steekhoudende argumenten om bij ABT te gaan werken. Er wordt veel samen gewerkt tussen de verschillende disciplines om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Het is zeer inspirerend om te werken aan bouwwerken die constructief en esthetisch uitdagend zijn en functioneren met complexe technische installaties.

Mijn belangstelling gaat vooral uit naar gebouwen of bouwwerken die een grote waarde voor de gemeenschap vormen. Bij de realisatie van gebouwen vind ik het belangrijk om de maakbaarheid te bewaken. Tijdens de uitvoering kan er dan meer aandacht worden geschonken aan verschillende bouwfysische eisen. Mijn energie haal ik uit het moment wanneer bij oplevering alles goed functioneert en volgens planning is gelopen, dan is een opdracht pas echt geslaagd.

Mijn technische kennis en ervaring van voorgaande projecten zorgen ervoor dat ik bouwwerken kwalitatief maar ook kwantitatief (planmatig) op een hoog niveau kan brengen. Wanneer er diverse partijen betrokken zijn, vind ik het belangrijk om iedereen te motiveren en niet aflatend naar oplossingen te zoeken. Het gewenste resultaat van de opdrachtgever staat voorop!

Na mijn MBO opleiding ben ik begonnen als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau in Friesland. In de tussentijd heb ik een opleiding gedaan voor opzichter BNA. Ik heb veel verschillende werken gedaan in de woning- en u-bouw, zowel onderhoud/renovatie als nieuwbouw, zoals het NFI te Rijswijk. In 2004 werd mij de kans geboden om als hoofdopzichter/senior kwaliteitsinspecteur te gaan werken bij ABT. Ik kreeg de mogelijkheid om het Forum gebouw voor de WUR te gaan begeleiden als hoofdopzicht en assistent projectleider, een buitengewoon uitdagend en boeiend gebouw.

Deel dit bericht