Banner_Rosi de Kok
Rosi de Kok

Een goed ontwerp kan niet zonder een integrale visie. Alle gebouwonderdelen vormen een onlosmakelijk geheel. Ik vind het interessant dat alle benodigde kennis binnen ABT aanwezig is, ook met oog op de maakbaarheid en duurzaamheid. Met de korte lijnen binnen het bureau is het mogelijk in een prettige, collegiale sfeer samen het beste uit een vraagstuk te halen en alle puzzelstukken op hun plaats te laten vallen.

Mijn passie voor gebouwen ligt vooral bij de enorme voorraad bestaande gebouwen die ons land rijk is. Toonaangevende monumenten, vergeten plekken in de stad waar de tijd stil lijkt te staan, anonieme dozen op een industrieterrein die een nieuw leven verdienen. Elk gebouw, elke plek heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. Deze soms verborgen kwaliteiten betekenen vaak kansen voor nieuw gebruik. Hier de vinger op weten te leggen is voor mij keer op keer de uitdaging en betekent een gezonde start voor een succesvol project.

In de rol van ontwerpmanager houd ik me binnen ABT onder andere bezig met haalbaarheidsstudies. Het gebouw staat er al, maar wat zijn de voornaamste kwaliteiten en hoe zijn die optimaal te benutten? Hoe kunnen we omgaan met de beperkingen die met ieder gebouw gepaard gaan? Meestal is er meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht.

De initiatieffase biedt voor mij de unieke kans mijn opdrachtgever mee te nemen in een eerste verkenning van de mogelijkheden en tot nieuwe inzichten te laten komen. Daarbij vind ik het belangrijk de vraag achter de vraag scherp te krijgen en alle technische expertise binnen ABT te bundelen tot een heldere integrale aanpak voor een toekomstbestendige oplossing.

Mijn passie voor bestaande gebouwen werd reeds duidelijk tijdens mijn studie Bouwkunde aan de TU Delft. Daar richtte ik mij vanaf mijn Master op renovatie en restauratieprojecten. Na mijn studie ben ik bij een architectenbureau aan de slag gegaan waar ik aan diverse toonaangevende binnenstedelijke herbestemmingsprojecten heb mogen werken. Monumenten speelden hier meestal de hoofdrol, die vaak de  aanjager voor een gebiedsontwikkeling vormden. 

Deel dit bericht
Projecten Geen projecten gevonden
Publicaties Geen publicaties gevonden