Nieuwe banner Ronald_Schuil
Ronald Schuil

Het verschil maken zit in kleine dingen. Bij 99 graden, is water heet. Bij 100 graden kookt water. Van kokend water komt stoom en met stoom zet je iets in beweging.

Ik ben senior kwaliteitsinspecteur op het gebied van bouwkunde en installatietechniek. Ik ben gefascineerd door techniek en vanuit mijn enthousiasme ben ik doorgegroeid naar de functie die ik nu bekleed. Door de vele jaren werkervarig heb ik ondertussen alle stadia van het bouwproces leren kennen.

Nadat ik als projectleider in de installatiebranche werkzaam ben geweest heb ik mijn kennis bij ABT verbreed door ook bouwkundige kennis op te doen.

Door mijn brede kennis op het gebied van bouwkunde en installatietechniek kan ik zaken in uitvoeringstrajecten goed met elkaar afstemmen. Dit betreft enerzijds de inpassing van installaties in bestaande gebouwen, anderzijds bijvoorbeeld aspecten als brandveiligheid.

Vanuit deze kennis heb ik aan diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten een bijdrage geleverd. Daarbij geef ik altijd de afstemming en communicatie met de gebruikers de benodigde aandacht. Juist door de samenwerking op te zoeken is het mogelijk projecten succesvol af te ronden.

In mijn werk staat technische kwaliteit voorop. Dit vormt de basis voor een goed eindresultaat. Door goede communicatie met de verschillende partijen, korte lijnen en een nauwe samenwerking met de directievoerder zorg ik dat het bouwproces door blijft gaan.

Ik ga voor het beste resultaat, maar heb ook oog voor de samenhang van de verschillende bouwactiviteiten. Het contract is het vertrekpunt, waarbij ik mijn technische kennis vooraf inbreng om tijdig te kunnen sturen op kwaliteit. Kwaliteit, tijd en geld moeten met elkaar in evenwicht zijn. Belangrijk is dat de opdrachtgever en gebruikers hier tijdig in meegenomen worden.

Deel dit bericht