Richard Claessen_banner
Richard Claessen

Waar de eerste ‘gebouwen’ vooral beschutting dienden te bieden tegen grillige elementen en wilde dieren, moeten moderne gebouwen een veelvoud aan functies faciliteren. In moderne gebouwen wordt geleefd, gewerkt, gesport, vergaderd en gefeest. Bij een vraagstuk waar meerdere belangen spelen is een integrale aanpak gewenst. Dat is precies de reden waarom ik voor ABT heb gekozen.  ABT heeft de kennis en drive in huis om multidisciplinaire vraagstukken integraal aan te pakken. 

Door de veelvoud aan functies die hedendaagse gebouwen moeten faciliteren zou je bijna vergeten dat gebouwen nog steeds comfort en veiligheid dienen te borgen. Een gebouw wordt tenslotte voor de gebruiker gebouwd. Dat is volgens mij de kern van het vakgebied bouwfysica en installaties, waarin ik werkzaam ben.

De gebruiker staat altijd centraal. Hoe creëer je een gezonde, veilige, duurzame en comfortabele woon-, werk- en leefomgeving voor de gebouwgebruiker. Gebouwprestatiesimulatie, mijn passie, geeft mij een handvat om dit mede te kunnen realiseren. Naast mijn passie voor gebouwprestatiesimulatie interesseer ik mij ook in specifieke installaties als WKO-installaties en transportinstallaties.

Na het afronden van mijn opleiding Building Physics and Services (bouwfysica en installaties) aan de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik als technicus bouwfysica en installaties bij ABT aan de slag gegaan. Als technicus draai ik mee in multidisciplinaire ontwerptrajecten. Door daarbij optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die BIM en simulatiesoftware (daglicht, comfort, energie, etc.) bieden, worden bouwfysica en installaties integraal onderdeel van het ontwerp. Deze integrale benadering wordt ook toegepast in Duitsland. Via onze Duitse vestiging IBD Deutschland GmbH ben ik betrokken bij diverse Duitse projecten, onder meer op het gebied van de gezondheidszorg.

Deel dit bericht