Peter Swier_banner
Peter Swier

Na mijn afstuderen ben ik op zoek gegaan naar een werkomgeving met inspirerende top ingenieurs waar veel ruimte is voor verdieping en oog voor verbreding. Bij ABT heb ik dat gevonden. Als specialist werk ik binnen mooie, integrale projecten waarbij, indien nodig, nieuwe technische oplossingen of technologische ontwikkelingen direct worden uitgewerkt en toegepast.

Door mensen te inspireren en verbinden op het gebied van comfort, duurzaamheid en energie-efficiëntie in de bebouwde omgeving wil ik een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving. Daarbij heb ik een focus op het integreren van klimaattechnologie in architectuur. Voor een werkelijk duurzame bebouwde omgeving is het namelijk de opgave om (visueel) aantrekkelijke, betaalbare gebouwen, te ontwerpen die weinig energie verbruiken én mensen comfort bieden! Om dat te bereiken zijn nieuwe ideeën en strategieën nodig die hand in hand gaan met architectonische ambities.

Om dit in de praktijk waar te kunnen maken  betekent dat dat ik comfort- en duurzaamheidsconcepten ontwikkel en uitwerk. Hierbij maak ik bijvoorbeeld gebruik van comfort-, EPC en daglichtberekeningen om ontwikkelde concepten te toetsen aan de geldende eisen en normen. Verder ontwikkel ik mijzelf als BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie expert om partijen te kunnen helpen hun duurzaamheidsambitite vast te leggen en te realiseren.

Na het cum laude afronden van de opleiding Bouwkunde aan de TU Delft, ben ik in 2016 gestart bij ABT als specialist bouwfysica en installaties. In deze functie adviseer ik gedurende de ontwerpfase bij uiteenlopende projecten, van musea tot kleinschalige woningbouw, op het gebied van bouwfysica en installaties. Daarnaast ben ik betrokken bij certificeringstrajecten voor BREEAM-NL en LEED labels.

Deel dit bericht
Projecten Geen projecten gevonden
Publicaties Geen publicaties gevonden