Nick Vlaun_banner
Nick Vlaun

Het brede en gevarieerde scala aan uitdagende projecten binnen ABT bieden mij de kans mijn opgedane theoretische kennis en vaardigheden binnen het vakgebied bouwfysica verder te ontwikkelen en direct in de praktijk toe te passen.

Ik word vooral gedreven door de overtuiging dat de gebouwen die we realiseren bovenal gebruiksvriendelijke, comfortabele en gezonde omgevingen moeten zijn voor de eindgebruiker. Vanuit dit oogpunt onderzoek ik het binnenklimaat van gebouwen waarbij ik door middel van metingen, berekeningen en simulaties de bouwfysische prestatie en daarmee samenhangende gebruikersbelevenis inzichtelijk maak. De hieruit voortvloeiende kennis zet ik om in gefundeerde adviezen om op deze wijze een waardevolle bijdrage te leveren en het klimaatontwerp van gebouwen te verbeteren. Binnen ABT verzorg ik voornamelijk berekeningen en inhoudelijke advisering op het gebied van ruimteakoestiek. Daarnaast lever ik graag advies op andere bouwfysische aspecten waaronder daglicht, thermisch comfort en energieprestatie

Gedurende mijn opleiding Bouwtechnologie aan de Technische Universiteit in Delft heb ik mij verdiept in het kennisgebied bouwfysica. Voor mijn afstudeerthesis deed ik onderzoek naar de toepassing van akoestische gebouwprestatiesimulatie in het ontwerp van open werkomgevingen. Dit onderzoek leidde tot een onderscheiding van het IBPSA-NVL en een internationale publicatie voor SimAUD. Na het afronden van mijn studie ben ik in februari 2016 gestart bij ABT als specialist bouwfysica.

Deel dit bericht