Jeroen Weijers_banner
Jeroen Weijers

Het integraal ontwerpen en de total engineering heeft mij tijdens mijn studie geboeid. Dit sprak mij ook erg aan bij ABT als multidisciplinair adviesbureau.

Waar traditioneel gezien de grenzeloze mogelijkheden van nieuwbouw worden gewaardeerd, zoek ik liever de uitdaging in bestaande bouw. Daar ligt mijn passie! De complexiteit die volgt uit het inpassen van een ambitie binnen een bestaande situatie trekt mij aan. Bij het onderzoeken van mogelijkheden en oplossingen voor de complexe opgaves, komt mijn kennis op het bouwtechnisch vakgebied van gevels en daken van pas. Maar ook mijn ontwerpvaardigheden en analytisch vermogen zijn hierin erg nuttig.

Binnen de kennisgroep Building Envelope Engineering houd ik mij bezig met de ontwikkeling en deling van kennis op het gebied van engineering van de gebouwschil. Vanuit de diverse disciplines zijn specialisten in de groep opgenomen die samen tot innovatieve oplossingen kunnen komen.

De ontwikkeling van de bestaande bouw wordt steeds belangrijker en de mogelijkheden in de gebouwschil kunnen de doorslag geven in een haalbare businesscase. Door mijn kennis op beide gebieden kan ik een bijdrage leveren aan unieke oplossingen.

Direct na mijn studie Product Development binnen de vakgroep Building Technology aan de TU Eindhoven ben ik in 2010 bij ABT aan het werk gegaan. De afgelopen jaren heb ik diverse projecten uitgevoerd. Zoals bouwplantoetsing, bouwfysische berekeningen, bouwtechnische uitwerking en quickscans hergebruik. Maar ook uitvoeringsbegeleiding van herstelwerken en technische schade-onderzoeken op het vakgebied gevels en daken. Bij alle projecten heb ik de mogelijkheid gehad kennis van andere disciplines en specialisten bij te mengen. Zo komen we tot integrale oplossingen.

Deel dit bericht