Jan-Willem Bardoel_banner
Jan-Willem Bardoel

ABT heeft veel kennis en ervaring op het gebied van geotechniek en constructies. Daarnaast breidt ABT de werkzaamheden in het werkveld van waterveiligheid uit. Mijn ervaring op het gebied van waterveiligheid combineer ik met de aanwezige kennis van geotechniek en constructies om ABT verder te brengen binnen de waterveiligheid en de dijken.

Binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) moet er tot 2050 in totaal 1100 km dijk worden versterkt. Om dit doel te halen zijn innovaties noodzakelijk. Het werken aan innovaties geeft mij energie en hiermee kan ik een bijdrage leveren aan het halen van dit doel van het HWBP. 

Dijkversterkingen worden daarnaast steeds complexer. De verschillende functies van een dijk nemen toe en daarmee ook de eisen die er aan een dijk worden gesteld. Het ontwerpen van een dijk(verbetering) is daarom al lang niet meer alleen een technische opgave. Ik vind het leuk om een technisch ontwerp van een dijk te maken rekening houdend met alle stakeholders en belangen die spelen op en rond de dijk. Mijn kracht ligt dan ook in het leggen van de verbinding tussen de inhoud en collega’s, projectgenoten, opdrachtgevers en stakeholders binnen een dijkversterking. Het vertalen van de techniek naar een taal die voor anderen navolgbaar is.

Ik ben afgestudeerd aan de TU Delft op het gebied van waterbouw. Bij het werkveld dijken en waterveiligheid komen waterbouw en geotechniek samen. De geotechniek heb ik geleerd in de projecten en door aanvullende opleidingen te volgen. Ik heb een grote verscheidenheid aan projecten gedaan binnen de waterveiligheid, met de nadruk op het toetsen en ontwerpen van regionale- en primaire keringen. Daarnaast ben 6 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van een innovatie binnen het HWBP.

Deel dit bericht
Publicaties Geen publicaties gevonden