Harrie van de Spreng_banner
Harrie van de Spreng

Als Technicus W-Installaties ben ik vanaf de initiatieffase tot en met de bouwvoorbereiding betrokken bij een project. Het doel? Een installatietechnisch ontwerp wat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Mijn streven is om bij ieder project - binnen de kaders van de wettelijk vast gestelde normen, de financiële randvoorwaarden en het beschikbare bouwvolume - op een creatieve manier de benodigde installaties in te passen, waarbij duurzaamheid en comfort een belangrijke rol spelen.

Door de verscheidenheid aan projecten binnen ABT, zowel nieuwbouw als renovatie, heb ik ruime ervaring opgedaan wat betreft gebouw gebonden installaties en is het mogelijk om alle facetten van mijn vakgebied te etaleren.

Ik ga graag mee met de huidige trends in de markt om mijn specialistische kennis te verbreden. Zo is er een toenemende vraag ontstaan om gebouwen te voorzien van een sprinklerinstallatie om een gelijkwaardige veiligheid te realiseren (en/of eis verzekeringsmaatschappij). Om in de ontwerpfase in te spelen op deze toenemende vraag heb ik de opleiding sprinkler I en II gevolgd en ben ik verantwoordelijk voor de principe-uitwerking van de sprinklerinstallaties. 

Na mijn opleiding elektrotechniek heb ik een aantal jaren ervaring opgedaan in deze branche bij een detacheringsbureau. Vervolgens ben ik begonnen aan de (avond)opleiding MIT/PMIT en heb deze met goed gevolg afgerond. In 1999 heb ik de overstap gemaakt naar ABT waar ik met veel plezier werk als Technicus W-Installaties.

Deel dit bericht