Hans van Vliet_banner
Hans van Vliet

Van ABT wordt gelukkig weer verwacht de teamspeler te zijn, die zijn brede kennis en know-how in de ontwerp- en de uitvoeringsfase aan de opdrachtgever beschikbaar stelt.
Ik zie het dan ook als een uitdaging de technische kwaliteit in het bouwproces te bewaken. Er gaat nog te veel 'miscommunicatie'. Er moet contact blijven vanuit het ontwerp naar de uitvoering. De kennis van het ontwerp en de kennis op de bouwplaats moet meer worden gebundeld. Het kwaliteitsniveau kan hiermee eenvoudig worden verhoogd.

We bouwen niet alleen voor mensen, maar ook met mensen. De combinatie mensen en techniek maakt het vak voor mij zo boeiend.

Ik begon in 1979, na mijn opleiding, mijn loopbaan bij ABT. Ik groeide door tot projectleider en afdelingshoofd en in 1999 werd ik benoemd tot senior adviseur bij de adviesgroep constructies.

Deel dit bericht