Gerwin Matijssen_banner
Gerwin Matijssen

ABT heeft een 'platte' organisatiestructuur met leuke collega’s en een goede sfeer. Daarnaast kun je werken aan een breed scala aan projecten met vooraanstaande partijen. Binnen de organisatie is op alle relevante disciplines kennis en ervaring beschikbaar waar je als kostenmanager gebruik van kunt maken. Hierdoor ben je in staat je advies goed te onderbouwen waardoor je gedegen werk levert.

Architectuur en bouwtechniek interesseren me in algemene zin. Het boeiende aan het 'kostenvak' vind ik dat alles binnen een bouwopgave een relatie heeft met kosten. Ik vind het dan ook erg leuk om een opgave te doorgronden en te analyseren en deze vervolgens op gestructureerde wijze terug te brengen naar een helder cijfermatig overzicht. Om daarmee inzicht te bieden en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een succesvol project.

Mijn toegevoegde waarde is het in samenspraak met betrokken partijen het binnen budget realiseren van projecten. Bij de start stem ik daarom ambitie en budget op elkaar af. Vervolgens bewaak en begeleid ik het verdere planontwikkelingsproces waarbij ik sturend en adviserend optreed. Al vanaf het eerste stadium kan ik een betrouwbaar beeld van de totale kosten van een project geven.

Komend van de HTS te Arnhem (Bouwkunde, afstudeerrichting organisatie) ben ik in 2000 begonnen als junior calculator. Vervolgens gedurende de jaren doorgegroeid van calculator, naar kostendeskundige, naar kostenadviseur en nu werkzaam als kostenmanager. Vanaf 2009 ben ik leidinggevende binnen de vakgroep kosten. Daarnaast voer ik binnen de adviesgroep nog neventaken uit gericht op kwaliteit en financiën.

Deel dit bericht