Geert vd Pas_banner
Geert van der Pas

In elk project creëer ik samen met het team de optimale balans tussen de aspecten MENS – PROCES – INHOUD om zo te komen tot het beste eindresultaat voor alle betrokken partijen. Overall project aansturing, zonder hierbij details uit het oog te verliezen. In mijn aanpak ben ik gestructureerd, proactief, gefocust, empathisch en vooral dedicated to getting things done!

Samenwerken in complexe integrale projecten van initiatief t/m oplevering geeft me de mogelijkheid om te werken met én te leren van, een grote diversiteit aan mensen. Dit brengt écht elke dag weer iets nieuws. Ik stop nooit met leren en dat is wat me blijvend motiveert.

De afgelopen jaren werkzaam in o.a. woning-, utiliteit-, sport- en met name healthcare projecten in zowel de publieke als private sector. Ervaring in alle projectfasen van initiatief t/m ingebruikname. Hierbij ligt de nadruk vaak op het opereren in complexe stakeholderomgevingen.

ABT-visie op integrale projectsamenwerking
Wij werken integraal en hebben een fascinatie voor alle aspecten die bij het ontwerp en de uitvoering aan de orde komen. Wij kijken over de drempels van onze eigen disciplines heen en beschouwen de opgave met een holistische blik. Door samen te werken met sterke partners met eenzelfde visie benaderen wij projecten met een enorme schat aan kennis en ervaring en houden wij als team elkaar scherp. Integrale projectaanpak is niet meer weg te denken binnen ABT. Integrale projecten en integraal samenwerken zijn de standaard geworden. We zijn selectief in de projecten die we willen doen en zoeken naar die projecten waar we als ABT een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Dit doen we vanuit de overtuiging dat ABT van meerwaarde is, wanneer zij als ‘regisseur vanuit techniek’ kan opereren en verantwoordelijkheid over (grotere delen van) het proces durft te nemen.

Spreekt dit je aan? Neem gerust eens contact met me op, om onze samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken!

Deel dit bericht
Publicaties Geen publicaties gevonden