Frank Huijben_banner
Frank Huijben

Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van ontwerp en engineering, maar nog belangrijker op het gebied van productie, zullen de bouwpraktijk dwingen om opnieuw na te denken over huidige bouwprocessen. Maar deze ontwikkelingen zullen ook nieuwe relaties tot stand brengen. In de onderlinge communicatie zal de nadruk komen te liggen op het structureren, visualiseren en uitwisselen van beschikbare informatie en kennis. Mijn doel is om in de bouw deze interdisciplinaire communicatie te stimuleren.

Voor mij zijn inspiratie en enthousiasme onlosmakelijk verbonden met innovatie. Door om op effectieve wijze digitale ontwerp-, analyse- en productiestrategieën met elkaar te combineren, streef ik ernaar om tot de meest effectieve oplossingen te komen voor constructieve vraagstukken. En daarmee de totstandkoming van onze gebouwde omgeving. Een nauwe samenwerking tussen de praktijk en wetenschap is wat mij betreft daarbij van groot belang.

Afgestudeerd als zowel constructief ontwerper als architect aan de Technische Universiteit te Eindhoven (TU/e), begon in 2008 mijn loopbaan bij ABT als constructeur. Daarnaast heb ik vanaf 2008 in opdracht van ABT onder begeleiding van mijn twee promotoren professor Frans van Herwijnen (TU/e) en professor Rob Nijsse (TU Delft) een promotieonderzoek uitgevoerd aan de TU/e getiteld: 'Vacuumatics: 3D Formwork Systems'. Meer informatie zie www.frankhuijben.nl. Op 18 augustus 2014 heb ik mijn doctorsgraad mogen ontvangen.

Deel dit bericht