Emile Jansen_banner
Emile Jansen

De dynamiek van het bouwproces vind ik één van de meest interessante aspecten van de bouw. Geen project, opdrachtgever of adviseur is hetzelfde. Wat mij aantrekt in ABT is de grote bundeling van verschillende expertises binnen één bureau. Ik streef ernaar deze expertises bij ieder projecten samen te brengen om met collega’s en betrokken partijen de ambitie binnen ieder project waar te maken.

Zelf doe ik dat vanuit een brede bouwkundige achtergrond waarbij ik streef naar een hoge kwaliteit in de rol van projectleider, systems engineer of procesmanager. De steeds complexer wordende vraagstellingen vragen naast specialisten ook om generalisten die overzicht houden en op een systematische wijze projecten in goede banen leiden. Hier ligt binnen ABT dan ook mijn toegevoegde waarde.

Vanaf 2010 is de toepassing van geïntegreerde contracten sterk toegenomen, ook in de B&U sector. Dit komt  mede door de nieuwe aanbestedingswet. Tegen het licht van deze ontwikkeling verschuiven de rollen en verantwoordelijkheden in het bouwproces. Opdrachtgevers vragen functioneel uit, aannemers worden opdrachtgever en adviesdiensten vragen om een steeds integraler wordende aanpak.

Risicomanagement, contractvorming en kwaliteitsborging zijn pijlers waar ik waarde aan hecht. Dit sluit goed aan bij de nieuwe bouworganisatievormen, kritische stakeholders en vaak hoge verwachtingen.

Na mijn opleiding Bouwkunde ben ik sinds 2000 bij ABT werkzaam. De eerste jaren in de rol als bouwkundige en nu als bouwmanager, systems engineer of risicomanager. Van 2006 tot en met 2014 heb ik een ‘uitstapje’ gemaakt naar een bureau voor bouwbegeleiding waarin ik mijn kennis en vaardigheden op het gebied van bouwgeleiding en kwaliteitsborging, risicomanagement en later ook systeemgerichte contractbeheersing verder heb ontwikkeld.

Met mijn ervaring met geïntegreerde contracten en de UAV-gc ben ik binnen ABT betrokken bij diverse initiatieven op gebied van contractadvisering, kennisdeling en de vorming van nieuwe dienstverlening op gebied van geïntegreerde contracten.

Deel dit bericht
Publicaties Geen publicaties gevonden