Egbert Pruim_banner
Egbert Pruim

Doordat ik bij ABT met niet alledaagse projecten bezig ben, die zowel groot als klein van aard zijn, vind ik ABT een interessante organisatie om werkzaam te zijn. Daarnaast is ABT een organisatie dat over een brede specialistische vakkennis beschikt. Bij ieder project  wordt er gestreefd deze verschillende specialismes samen te brengen waardoor er zo efficiënt mogelijk samengewerkt wordt. Deze werkwijze biedt voor zowel de opdrachtgever als ABT voordelen.

Binnen ABT houd ik mij voornamelijk bezig met het bouwkundige en constructieve toezicht en voer ik kwaliteitsinspecties uit. Daarnaast verzorg ik voor verschillende projecten de directievoering en adviseer ik op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en de communicatie (BLVC) van de omgeving.

Ook ben ik BREEAM expert. Dit houdt in dat ik voor organisaties een advies uitbreng met betrekking tot de certificatie van een gebouw en help bij de voorbereiding van het assessment.

In mijn vak staat kwaliteit bij mij vooraan. Om de hoogst mogelijke kwaliteit te behalen ga ik tot het uiterste, zonder het redelijke en billijke aspect uit het oog te verliezen. Een project is voor mij geslaagd als alle partijen aan het einde van het project tevreden terugkijken zonder zich daarbij tekort gedaan te voelen.

Al van jongs af aan is bouwen voor mij een hobby. Vooral detaillering, stedenbouwkundige- en ruimtelijke vormgeving wisten mij daarin te intrigeren. Mijn keuze voor de opleiding bouwkunde met als richting architectuur was dan ook snel gemaakt. Na een aantal jaren als architect gewerkt te hebben, heb ik de overstap naar de uitvoering gemaakt. Het 'zien en doen bouwen' en de afwisseling van werkomgeving speelden bij deze keuze de voornaamste rol.

Deel dit bericht