Banner Andre Meijer
André Meijer

In de ruim twintig jaar die ik bij ABT werk, heeft het bedrijf zich omgevormd van een adviesbureau met vijf kennisgebieden naar een integraal adviesbureau dat de projecten centraal stelt. Dat is waarom ik mij thuis voel bij ABT. Samenwerken met collega’s, met opdrachtgevers of vakgenoten van bouwteampartners aan een gezamenlijk doel, een gezamenlijk project – met waardering en respect voor elkaars kunde en belang, dat past bij mij, dat geeft mij energie.

Ik lever graag en met overtuiging een bijdrage aan een duurzaam functionerende samenleving. Met comfort en energie als mijn grootste interesses, bieden de projecten met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid veel gelegenheid daar invulling aan te geven.

Nog belangrijker vind ik het menselijk aspect. De mensen waarvoor wij onze ontwerpen maken, moeten zich thuis voelen in hun woning, moeten comfortabel en veilig hun werk kunnen doen, moeten zich in een inspirerende en gezonde omgeving kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om de getallen en de techniek, maar juist om de gevoelswaarde, de natuurlijke beleving die een gebouw oproept. Hierin vind ik de uitdaging innovatieve oplossingen te adviseren, los van de gebaande wegen, maar wel met haalbaarheid als fundament.

Betrokkenheid en loyaliteit zijn, naast mijn technische inbreng, denk ik sterke punten die ik meeneem in een projectteam. Vanuit mijn eigen kennisgebied meewerken aan een ontwerp dat meer is dan de som van de beste oplossingen op ieder gebied, en daarbij het beste uit mijzelf halen.

Voordat ik bij ABT ben gaan werken, heb ik zo’n tien jaar ervaring opgedaan bij twee andere adviesbureaus. Als startende HTS’er Werktuigbouw heb ik me in die jaren als technicus verdiept en ontwikkeld in de installatietechniek in de breedste zin van het woord. In die periode heb ik de opleiding hogere installatietechniek afgerond. Bij ABT ben ik verder gegaan met mijn ontwikkeling, niet alleen op technisch gebied, maar ook als projectleider. De veelzijdigheid van het vakgebied die ik vanaf het begin heb ontdekt, maakt dat ik nog steeds met veel plezier mijn bijdrage lever aan de mooie projecten en de maatschappelijke uitdagingen die zich vandaag de dag aandienen.

Deel dit bericht