Overheid

De uitvoering en realisatie van nieuwbouw wordt door overheden steeds vaker in ‘Design & Build’ of ‘Design, Build, Finance, Maintain’ (DBFM) contracten in de markt gezet. Hierbij vormen architect, ingenieur, ontwikkelaar en bouwer een consortium dat het gebouw in zijn geheel ontwerpt en realiseert en desgewenst financiert. Overheden benutten op deze manier de in de markt aanwezige kennis en financieringsmogelijkheden. Daarnaast maken DBFM-contracten het mogelijk om efficiënter te werken.

ABT kan in de dynamische en innovatieve omgeving van DBFM-contracten de kwaliteit en zekerheid garanderen die overheden vragen. ABT treedt hierbij afhankelijk van de context op als consortiumpartij, procesbegeleider en / of kwaliteitsbewaker. Daarnaast is ABT in staat om binnen een consortium geïntegreerd en multidisciplinair te werken.

 

Christian Richters
Rijkswaterstaat Assen
Deel dit bericht