Industrie

De Nederlandse industrie maakt de beweging van ‘zwaar’ naar ‘licht’. De huisvestingsbehoefte verschuift hierdoor van echte fabrieks- en productielocaties naar hoogwaardige laboratiumachtige omgevingen voor onderzoek en productontwikkeling. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de traditionele ruimtelijke scheiding van industrie en wonen geleidelijk verdwijnt.

ABT is niet alleen vertrouwd met de realisatie van hoogwaardige trillings- en stofvrije, geluidsarme en klimaatstabiele omgevingen. Wij zijn door onze lange staat van dienst in zowel de industrie als wonen ook in staat op beide bestemmingen in ruimtelijke en functionele zin harmonieus bij elkaar te brengen. Hierbij kunnen wij op basis van onze technische expertise de brand(veiligheid) van het project tijdens en na de bouw ontwerpen en monitoren.

Projecten
ABT is betrokken bij het ontwerp en de bouw van een aantal hoogwaardige onderzoekslaboratoria voor universiteiten in Wageningen en Groningen.

Deel dit bericht