Gezondheidszorg

De kwaliteit en beleving van een ziekenhuisgebouw is medebepalend voor de kwaliteit van de zorg. Onderzoek wijst uit dat een optimaal binnenklimaat bijdraagt aan betere prestaties van het verplegend personeel en een sneller herstel van patiënten. Een goed ontworpen en gebouwd ziekenhuis heeft bovendien een positieve invloed op het beheer, onderhoud en de bijbehorende kosten.

Ontwerp

ABT heeft alle benodigde vakdisciplines in huis om het ontwerpproces van een nieuw ziekenhuisgebouw te begeleiden. Hierin is ontwerpmanagement één van onze expertises.

In de initiatieffase voeren we de dialoog met de opdrachtgever, om dromen en ambities te verkennen. Deze dromen en ambities vertalen we samen met het ontwerpteam tot innovatieve constructieprincipes en duurzame energieconcepten. Onze expert engineers werken het concept verder uit tot een compleet integraal ontwerp waarbij opdrachtgever, gebruikers en overige partijen dicht betrokken blijven bij dit proces.

ABT zorgt voor een goede overdracht en samenwerking met de uitvoerende partijen, om ontwerp en kwaliteit te blijven borgen. Het invullen van taken – zoals directievoering en kwaliteitstoezicht – zijn onderdeel van deze kwaliteits- en kennisborging in de uitvoering. Daarover hieronder meer. 

Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw
Amphia Ziekenhuis Breda | St. Jansdalcomplex Harderwijk

ABT adviseert ook ziekenhuisorganisaties bij tussentijdse renovaties of uitbreidingen van bestaande gebouwen. Onze expertise stelt ons hierbij in staat om samen slimme oplossingen en maatwerk te ontwikkelen. Niet alleen innovatief en flexibel, maar door hun eenvoud ook duurzaam, kostenefficiënt en bovenal veilig in gebruik en onderhoud.

Uitvoering
Naast het ontwerpen, heeft ABT ruime ervaring in project- en bouwmanagement, directievoering en kwaliteitstoezicht. De omvang en complexiteit van een ziekenhuisomgeving en de duur van het ontwerp- en realisatieproces maakt het traject erg dynamisch en veranderlijk. Projecten in deze sector kenmerken zich door de vele stakeholders, grote belangen, hoge tijdsdruk, financiële uitdagingen en politieke vaarwateren. De rol die ABT hierin vervult, is de opdrachtgever continu te stimuleren verantwoorde keuzes te maken door gezamenlijk uitgangspunten vast te stellen, haalbaarheidsstudies te verzorgen, integrale ontwerpteams aan te sturen en proactief te sturen op de beheeraspecten van het project. Hierin bewaken wij de optimale balans tussen mens, proces en inhoud. Wij zien proactief toe op het totale projectoverzicht, zonder hierbij de details uit het oog te verliezen. Wij leveren een geoutilleerd verantwoord proces – van ambitie tot het beoogd einddoel.

Zo is ABT sinds 2010 als bouwmanager / hoofddirectievoerder in opdracht van EGM architecten betrokken bij de grootschalige nieuwbouw van het Erasmus MC (210.000 m2 bvo). Daarnaast is ABT samen met Inbo architecten en Huygen betrokken bij de renovatie van het CA-gebouw van het Erasmus MC in Rotterdam. Dit zorgproject wordt in het centrum van Rotterdam ontwikkeld naast het bestaande ziekenhuis dat ondanks alle werkzaamheden 24/7 zowel qua logistiek als zorgverlening in gebruik blijft. Daarnaast is het bouwproces zo flexibel ingericht dat de allerlaatste medische apparatuur kan worden ingepast in het al uitgewerkte ontwerp. Dit alles resulterend in een gebouw dat voorziet in de allerlaatste technieken op medisch gebied. 

De Jong Luchtfotografie
Nieuwbouw Erasmus MC Rotterdam
Deel dit bericht