Gezondheidszorg

De kwaliteit van een ziekenhuisgebouw is mede bepalend voor de kwaliteit van de zorg. Zo draagt een optimaal binnenklimaat bij aan betere prestaties van het verplegend personeel en laat patiënten sneller herstellen. Een goed ontworpen en gebouwd ziekenhuis heeft bovendien een positieve invloed op de huisvestings- en organisatiekosten.

Ontwerp
ABT heeft de kennis en kunde in huis om - voor alle disciplines -  iedere stap in het ontwerpproces van een nieuw ziekenhuisgebouw te begeleiden inclusief ontwerpmanagement. Startend vanaf initiatieffase waar in dialoog met de opdrachtgever dromen en ambities worden verkend tot de ontwikkeling van constructieprincipes en duurzame energieconcepten tot de engineering op detailniveau tijdens de uitvoeringsfase.

Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw
Amphia Ziekenhuis Breda | St. Jansdalcomplex Harderwijk

Tevens adviseert ABT ziekenhuisorganisaties bij tussentijdse renovaties of uitbreidingen van bestaande gebouwen. Onze expertise stelt ons hierbij in staat om samen slimme oplossingen op maat te bedenken die niet alleen innovatief en flexibel zijn, maar door hun eenvoud ook duurzaam, kostenefficiënt en bovenal veilig.

Uitvoering
Naast ontwerpadvies biedt ABT ook project- en bouwmanagement, directievoering en kwaliteitstoezicht aan. De omvang van een ziekenhuis en de duur van het ontwerp- en realisatieproces maakt het traject erg dynamisch en veranderlijk. De rol die ABT hierin vervult is de opdrachtgever continu te stimuleren verantwoorde keuzes te maken door gezamenlijk uitgangspunten vast te stellen, ontwerpsessies te organiseren, variantenstudies te beoordelen, uitgezette acties en afspraken te bewaken en te borgen om gezamenlijk in een geoutilleerd verantwoord proces van ambitie tot het beoogd einddoel te komen.

Zo is ABT sinds 2010 als bouwmanager / hoofddirectievoerder in opdracht van EGM architecten betrokken bij de grootschalige nieuwbouw van het Erasmus MC (210.000 m2 bvo). Daarnaast is ABT samen met Inbo architecten en Huygen betrokken bij de renovatie van het CA-gebouw van het Erasmus MC in Rotterdam. Dit zorgproject wordt in het centrum van Rotterdam ontwikkeld naast het bestaande ziekenhuis dat ondanks alle werkzaamheden 24/7 zowel qua logistiek als zorgverlening in gebruik blijft. Daarnaast is het bouwproces zo flexibel ingericht dat de allerlaatste medische apparatuur kan worden ingepast in het al uitgewerkte ontwerp. Dit alles resulterend in een gebouw dat voorziet in de allerlaatste technieken op medisch gebied. 

De Jong Luchtfotografie
Nieuwbouw Erasmus MC Rotterdam
Deel dit bericht