Energie

In 2050 moet in Nederland de bebouwde omgeving energieneutraal zijn. Een forse ambitie die de vastgoed- en energiesector voor grote technische uitdagingen plaatst. Hierbij gaat het niet alleen om het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie. De bebouwde omgeving, bestaand en nieuw,  zal ook zo moeten worden aangepast dat deze efficiënter met energie omgaat.

ABT is op dit moment betrokken bij een aantal nationale en internationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van energiebesparing. Door deze betrokkenheid zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld ‘smart grids’ of slimme stroomnetwerken, die het mogelijk maken om met zonnecellen opgewekte energie te distribueren. Daarnaast houden wij ons bezig met het beter voorspellen van het energiegebruik in gebouwen. ABT is als funderingsexpert bovendien betrokken bij de bouw van windturbines op land.

Deel dit bericht