Onafhankelijke Ontwerpcheck

Als er in het ontwerpproces veel verschillende gespecialiseerde partijen afzonderlijk aan een plan werken, ontstaan juist bij de raakvlakken tussen disciplines risico’s op fouten en inconsistenties. Hoe complexer het project, des te sterker dit geldt.

ABT biedt daarom een integrale ‘Onafhankelijke Ontwerpcheck’ aan, waarbij specialisten van diverse disciplines kritisch naar een plan kijken. Door de multidisciplinaire manier van werken worden ook de raakvlakken tussen de diverse disciplines bekeken.

Afbeelding: Foto_intekst_ABT_ontwerpcheck

Voor opdrachtgevers, investeerders, aannemers en architecten heeft het vaak een grote  meerwaarde om hun plan tegen het licht te laten houden door een onafhankelijke partij. De (grootste) risico’s kunnen ondervangen worden en mogelijke problemen op voorhand getackeld. De Ontwerpcheck kan helpen risico’s zichtbaar en beheersbaar te maken, faalkosten tijdens de bouw te beperken en inconsistenties aan het licht te brengen. Maar de check kan ook leiden tot bijvoorbeeld een (kostentechnisch) geoptimaliseerd ontwerp.

Omdat de vraag van de klant elke keer anders is, is ook de invulling van de Ontwerpcheck verschillend. Bij elke Ontwerpcheck wordt opnieuw gekeken welke aanpak het beste past bij de vraag en welke specialisten de meeste waarde kunnen hebben bij het uitvoeren van een check.

De Ontwerpcheck wordt georganiseerd door een coördinator, welke tevens het aanspreekpunt is voor de klant en zorgt voor één totaalrapportage met heldere conclusies en aanbevelingen.

Lees ook het artikel in ABT Magazine nr. 32 over de Onafhankelijke Ontwerpcheck (pagina 28-29)!

Deel dit bericht