28 september 2017

Voorkomen schade aan natuursteen tegelvloer

Vloer Technisch Magazine 3, september 2017

In de huidige bouwpraktijk wordt natuursteen veel toegepast. Dit kan een prachtige tegelvloer opleveren. Maar helaas zijn tegelbreuk, scheuren en andere gebreken een veel voorkomend, ontsierend beeld. Hoe zijn dergelijke schades nu te voorkomen? Door risicogestuurd te ontwerpen! In dit artikel wordt inzicht gegeven in de ontwerpaspecten om risicogestuurd ontwerpen ook ’gemeengoed’ te maken bij architecten, natuursteenverwerkers en aannemers.

Lees het volledige artikel in Vloer Technisch Magazine.

Deel dit bericht