Risico wordt zichtbaar met simulaties en metingen
17 februari 2021
TVVL magazine -  nummer 5, 2020

De bijdrage van ventilatie aan de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 is al sinds het begin van de pandemie een discussiepunt. Dit leidt tot twijfel bij gebouweigenaren en facility managers: is het ventilatiesysteem van mijn gebouw wel veilig? Tot nu toe is het advies: veel ventileren, niet recirculeren. Hoewel dit advies een goed basisuitgangspunt is, stellen wij dat gezonde ventilatie vraagt om een diepere, integrale, beschouwing van de lokale situatie en het ventilatieconcept. Daarbij is de introductie van enkele in de bouwwereld minder bekende parameters noodzakelijk. 

In dit artikel tonen o.a. ABT'ers Richard Claessen, André Meijer, Dino van Deijzen en Congrui Zha de eerste resultaten van een studie naar de invloed van de wijze van ventileren, de ventilatiecapaciteit en de positie ten opzichte van elkaar van de mensen die zich in dezelfde ruimte bevinden. Het gaat hier om het introduceren van numerieke methoden voor het bepalen van besmettingsrisico’s in CFD-simulaties zoals die inmiddels veelvuldig worden gebruikt bij het systeemontwerp van bijvoorbeeld ventilatievoorzieningen.

Verder lezen? Lees hier het volledige artikel!
Deel dit bericht