Pilot bentonietmatten: innovatief en duurzaam
17 november 2022

Dijkversterking Beesel Waterschap Limburg 

Civiele techniek, waterbouwdagspecial, 2022

Hoe kun je sneller, goedkoper en duurzamer de waterkeringen versterken met gebiedseigen grond? Dat is de doelstelling van de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG). Deze verkenning is een initiatief van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en streeft naar het logische verband tussen lokale beschikbare grond en de meest optimale samenstelling van een waterkering. Dit verband is in de afgelopen decennia naar de achtergrond verschoven. Eén van de innovaties uit de POV DGG is het toepassen van bentonietmatten (Geo Clay Liner of kortweg GCL). In dijkversterking Beesel van Waterschap Limburg is een pilot uitgevoerd waarbij de bentonietmatten voor het eerst zijn toegepast in de bekleding van de dijk. Senior adviseur waterveiligheid Jan-Willem Bardoel licht deze innovatie toe in zijn artikel in de waterbouwdagspecial van Civiele Techniek.

Verder lezen? Lees hier het hele artikel.

Beeld header © Ger Peeter i.o.v. Waterschap Limburg

Deel dit bericht