01 januari 2004

Maatpak vereist passende verbindingen

Cement, 2004

Bij het begrip ‘hybride constructie’ denken we vrijwel direct aan een combinatie van stalen en betonnen elementen binnen één constructief stabiliteitsprincipe. Bij de woontoren Montevideo in Rotterdam is opgebouwd volgens een andere definitie: hier is juist sprake van een stapeling van aparte, op zichzelf stabiele betonnen en stalen constructies. Eén aspect blijft onveranderd: de aparte delen moeten nog altijd onderling met elkaar worden verbonden. Lees hier het gehele artikel hoe de constructie bij de Montevideo met elkaar is verbonden. 

Deel dit bericht