18 mei 2014

Hergebruik van gebouwen

de Architect

De afgelopen jaren heeft de overheid maatregelen genomen om de drempel voor het transformeren en renoveren van gebouwen te verlagen. Het belangrijkste zijn de bepalingen die daartoe zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Als gevolg daarvan zijn de minimumeisen die worden gesteld aan deze opgave erg laag. Het gevolg: de kwaliteit van veel transformatieopgaven laat te wensen over of is beperkt houdbaar.

Ad van der Aa en Robin van der Hoeven breken een lans voor een omslag in het denken over de opgave. Een van de grootste uitdagingen volgens hen is het ontwikkelen van maatwerkoplossingen vanuit een massaproductieproces. We gaan naar een bouwmethode waar zand, cement en water niet meer centraal staan.

Lees het artikel van Ad van der Aa en Robin van der Hoeven in de nieuwe editie van de Architect.

Deel dit bericht