25 oktober 2016

Duurzame fundering: Tankpark Vopak Eemshaven

Civiele Techniek, oktober 2016

Het ontwerpen en realiseren van een tankpark kent diverse uitdagingen. Zo zijn er strenge eisen rondom de standzekerheid van de tanks en is preventie van lekkages vereist. Hoewel er veel in richtlijnen is vastgelegd blijken er ook mogelijkheden te zijn om, ten opzichte van een traditionele uitvoering, optimalisaties door te voeren om duurzaamheid van het park te verhogen, zoals bij de fundering van Tankpark Vopak Eemshaven. 

Lees hier het gehele artikel. 

Deel dit bericht