14 oktober 2015

Duurzaamheid als puzzelstuk van de constructie

Cement, uitgave 6 2015

Duurzaam beton gaat veel verder dan de technische duurzaamheid (de gebruikslevensduur). Het gaat vooral over het vergroenen van gebouwen door milieueffecten te beperken in de ontwerpfase, bouwfase en gebruiksfase. Tevens speelt mee het in de keten houden van grondstoffen door aandacht voor design for recycling en hergebruik. Wat verduurzamen betekent voor het constructief ontwerp, is aan de hand van negen actuele onderwerpen besproken in een deskundig gezelschap. Het gehele artikel is te lezen op de website van Cement.

Deel dit bericht