22 oktober 2009

Brandsimulatie op beton

Cement

De tijd dat voor de brandwerendheid van gewapend beton slechts rekening moest worden gehouden met een minimale dekking, verdwijnt langzaam naar het verleden. NEN 6071 uit de vorige eeuw voegde hieraan al temperatuurscurven over de betondoorsnede toe. Tegenwoordig kan door het rekenen met eindige-elementenmethoden (EEM) de invloed van de temperatuursverhoging op het materiaalgedrag nauwkeurig worden gesimuleerd. Een groot voordeel van rekenmodellen is dat variaties van (dure) experimenten sneller kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kan de invloed van bepaalde parameters eenduidig worden bekeken, zonder de vertroebelende variatie in het materiaal of de laboratoriumomstandigheden.

Het gehele artikel kunt u hier online lezen.

Deel dit bericht