01 augustus 2010

Bouwput en fundering ZLTO Den Bosch

Nummer 8 – 2010

Themanummer vakblad Civiele Techniek over Tunnels en Ondergronds Bouwen

Voor de nieuwbouw voor de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) in Den Bosch is een grote bouwput met bodeminjectie en soil-mix wanden ontworpen; bovendien is de nieuwbouw gefundeerd op een paal-plaat fundering. Nieuwe technieken die het project technisch en financieel haalbaar maken, maar op details veel aandacht vragen.

Het volledige artikel is opvraagbaar via: info@civieletechniek.net

Deel dit bericht